Mienie publiczne i jego kategorie - strona 327

Socjologia różne

 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

dotyczące stosunków międzynarodowych mające prekursora w osobie i pracach Piccola Machiavellego. Pragmatyzm...

Przełon antypozytywistyczny - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1484

, objaśniania tekstów (od boga Hermesa - posłańca bogów). Miała dwie odmiany: tłumaczenie tekstów naukowych...

Rola systemu oceniania w firmie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

, mieć starannie dobrane kryteria i techniki oceniania pod kątem wcześniej postawionych celów, obejmować...

Zakres materiału na egzamin

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Jerzy Piwek
 • Filozofia prawa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3549

funkcje publiczne. Filozofia jest potrzebna dla poszerzenia horyzontów myślowych, co pozwoli lepiej...

Socjologia moralności - wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1176

walki - człowiek buntuje się przeciw teraźniejszości żeby mieć lepszą przyszłość Edward Westermack (1862...

Ustrój Polski wczesnośredniowiecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Wyrozumski
 • Historia Polski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1141

] został wysłany na naukę. Jedno ze źródeł późniejszych sugeruje, że miał on brata Bolesława, który dostał...