Mienie publiczne i jego kategorie - strona 3

Samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Sylwester Wróbel
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 6314

realizacji zadań publicznych o znaczeniu lokalnym 26. Mienie komunalne. Jednostka samorządu terytorialnego...

Majątek i rzeczy publiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1365

cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego...

Samorząd i polityka lokalna

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 805
Wyświetleń: 5180

publicznej. Dochodzi zatem coraz wyraźniej do utożsamiania pojęcia mienia z pojęciem rzeczy w znaczeniu...

Prawa miejscowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

, w razie zagrożenia takich dóbr jak życie, zdrowie mienie , bezpieczeństwo , spokój , porządek publiczny...

Prywatyzacja usług komunalnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Możliwe korzyści dla gminy: wpływy z tytułu używania składników mienia (opłata za użytkowanie, czynsz dzierżawny...