Prawa miejscowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa miejscowe - strona 1 Prawa miejscowe - strona 2

Fragment notatki:

SPECYFICZNA BUDOWA PRZEPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO. AKTY PORZĄDKOWE . Specyficzną kategorią aktów prawa miejscowego są akty porządkowe. Ich specyfika wyraża się w kilku płaszczyznach. Przede wszystkim polega na tym, że w zakresie nieunormowanym w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w razie zagrożenia takich dóbr jak życie, zdrowie mienie , bezpieczeństwo , spokój , porządek publiczny, organy prawotwórcze mogą form u łować nakazy lub zakazy określonego zachowania się wydawane w celu niedopuszczenia do urealnienia się zagrożenia, zmniejszenie zasięgu owego zagrożenia lub zredukowanie szkód i negatywnych skutków związanych z tymi zagrożeniami.
Przepisy porządkowe wydawane są wyłącznie w oparciu o ustawy ustrojowe , tj. ustawa o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie wojewódzkim. Przepisy te wydawane są w mniej lub bardziej nagłych stanach zagrożenia różnych dóbr (np. sytuacje związane z meczem futbolowym). Przy wydawaniu tych przepisów element czas o wy ma bardzo duże znaczenie, wydaje się je w chwili powstania zagrożenia gdyż zwlekanie może spowodować urealnienie zagrożenia Organa uprawnione do wydawania przepisów porządkowych: Rada Gminy, Zarząd Gminy
Rada Powiatu, Zarząd Powiatu
Gmina i powiat. Uprawnienia Zarządu Gminy i Powiatu mają charakter kompensacyjny, tj. uzupełniający. Ujawnia się on tylko wtedy gdy Rady nie mogą wydać takiego przepisu porządkowego /z uwagi na procedurę zwoływania i działania Rady/.
Przepisy uchwalone przez Zarządy muszą być przedstawione Radom na najbliższej sesji do zatwierdzenia. Przepisy porządkowe zatem wydane przez zarządy żyją samodzielnym życiem prawnym do czasu najbliższego przedstawienia ich Radom. Jeśli przepisy porządkowe wydane przez Zarządy nie zyskają akceptacji lub nie zostaną przedstawione Radom na najbliższej sesji tracą moc prawną. Ustawodawca pozostawił Radzie Gminy i Powiatu prawo określania kiedy te niezatwierdzone przepisy stracą moc. Skutek prawny przepisu wydanego przez Zarząd, który nie został przedstawiony Radzie jest przesądzony - traci moc z urzędu - ale Rada określa kiedy one stracą moc prawną.
Przepisy porządkowe obowiązują od momentu uchwalenia przez Zarząd do momentu który określi Rada Gminy lub Powiatu. Województwo. Na szczeblu województwa są dwa organy prawotwórcze - Sejmik Wojewódzki i Wojewoda.
Tylko wojewoda wydaje przepisy porządkowe w województwie ze względu na to, że jest organem jednoosobowym a zatem szybszym.


(…)

… informacje zawarte dla petenta/. Do tej kategorii przepisów zalicza się również te które regulują kwestie korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej np. regulamin parku miejskiego czy kąpieliska. Akty prawa miejscowego mogą dotyczyć zasad zarządzania mieniem gmin, powiatu.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz