Mienie publiczne i jego kategorie - strona 27

Powiat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 812

nie rzadziej niż 1 raz na kwartał stanowi akty prawa miejscowego, zasady zarządzania mieniem powiatu...

Prawo dewizowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980

obejmuje cztery kategorie podmiotowe: osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju, osoby prawne...

Gospodarka komunalna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1274

poza sferę użyteczności publicznej nie może mieć charakteru podstawowego, a jedynie uboczny w stosunku...

Podmioty prawa finansowego -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2898

w prawie budżetowym: Liczy się przede wszystkich przynależność do kategorii jednostek sektora finansów publicznych...

ćwiczenia i testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Moździerz
 • Polityka fiskalna
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 5838

sektora finansów publicznych; dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza...

Podmiotowy wymiar Unii Europejskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

. EWEA i UE w znaczeniu prawnokrajowym mogą np. zbywać mienie ruchome i nieruchome czy też stawać...

Administracja rządowa - Wojewoda

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1666

zapobiegania: zagrożeniu życia, zdrowia ludzi lub ich mienia zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa...