ćwiczenia i testy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2898
Wyświetleń: 7679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ćwiczenia i testy - strona 1 ćwiczenia i testy - strona 2 ćwiczenia i testy - strona 3

Fragment notatki:
...Polityka finansowa – ćwiczenia

Państwo zwiększa podatki pośrednie, bo nie zdajemy sobie sprawy ile ich płacimy są ukryte w cenie towaru. Podatki pośrednie łatwiej ściągnąć.
W Polsce jest jedna z najwyższych stawek VAT 23 % poDanii i Finlandii (25%)
Finanse publiczne w Polsce są silnie zdeterminowane polityką.

Polityka finansowa państwa
Działalność państwa, które dąży do określonych celów za pomocą narzędzi pieniężnych (finansowych)
Zakres polityki finansowej:
- polityka fiskalna – zaspokojenie popytu państwa na pieniądz
- polityka monetarna – główny cel stabilny poziom cen

Podstawowym celem polityki finansowej jest wzrost gospodarczy, walka z bezrobociem, z inflacją, wspieranie konkurencyjności gospodarki, nadzór nad systemem emerytalnym, bankami, zapewnienie bezpieczeństwa systemu walutowego...


...1. Do dochodu zaliczamy:
a. pieniadze pochodzace z prywatyzacji majatku skarbu panstwa
b. podatki
c. skladki na ubezpieczenie spoleczne
d. odsteki od udzielonych pozyczek

2. Z polityke monetarna odpowiada:
a. rzad
b. NBP

3. Gdzie jest okreslony sposob gromadzenia dochodow:
a. konstytucja RP
b. w odrebnych ustawach...


1) Pytanie o przesłanki koordynacji polityki monetarnej i fiskalnej2) Jaki jest strategiczny cel polityki finansowej? 3) Co stanowi większość wydatków budżetowych? 4) Mierniki fiskalizmu 5) O jakich ograniczeniach jest mowa w Konstytucji? 6. Kto wybiera członków RPP? 7) Które podatki zharmonizowano w większym stopniu? 8) Które wydatki zalicza się do prawnie zdeterminowanych? 9) Kryterium konwergencji dot. deficytu budżet.? 10) W jakich podatkach udział mają JST? 11) Większą elastycznością względem wielkości produkcjicharakteryzuje się? 12) Największy fundusz celowy 13) Podstawowy cel polityki fiskalnej14) Które saldo mówi o uznaniowości polityki fiskalnej? 15) Kto odpowiada za wyemitowane skarbowe papiery wartościowe? 16) Kto ma największy udział w długu publicznym? 17) Najczęstszy sposób finansowania def.: 18) Dochody publiczne jakie są : 19) Data kiedy wprowadzono VAT

(…)

… i przedsiębiorstw
zgromadzenie potrzebnej wielkości pieniądza dochodowego i pieniądza pożyczkowego - monetarna
Członków Rady Polityki Pieniężnej wybiera:
Prezydent RP, Sejm, Senat
Prezydent RP, Ministerstwo Finansów
Sejm, Senat, Prezes NPB
Celem strategicznym polityki fiskalnej jest:
dostarczenie państwu odpowiedniej ilości pieniądza dochodowego i pożyczkowego
utrzymanie stabilnie niskiej inflacji
walka…
… unii walutowej od 1999 roku:
Austria
Belgia
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Niemcy
Portugalia
Włochy Od 2001 roku: Grecja
od 2007 roku:
Słowenia
od 2008 roku:
Cypr
Malta
od 2009 roku:
Słowacja
oraz Watykan
San Marino
Monako
Andora;
Czarnogóra;
Kosowo.
Jak nazywa sie unia monterna Europy Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Stawka podstawowa i obniżona - 15% i 5% Data wprowadzenia…
… publicznymi są:
daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw;
inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych;
wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych;
dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się w szczególności:
wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów…
… stabilności i wzrostu
Deficyt odnosi się do budżetu rocznego dochody - wydatki
saldo nominalne = dochody nominalne - wydatki nominalne
2 nadwyżki budżetowe w Polsce w 1990 r. i 2007
Rodzaje sald budżetowych:
Nominalne,
Realne,
Pierwotne,
Cykliczne,
Strukturalne
Saldo nominalne- tzw. rzeczywiste
Kategoria rachunkowa, która powstaje przez odjęcie od nominalnych dochodów budżetowych, nominalnych wydatków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz