Podmioty prawa finansowego -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2919
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty prawa finansowego -opracowanie - strona 1 Podmioty prawa finansowego -opracowanie - strona 2 Podmioty prawa finansowego -opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Podmioty prawa finansowego. Agenda :
Pojecie podmiotowości w prawie finansowym
Podmioty bierne i czynne w prawie finansowym
Klasyfikacja adresatów przepisów prawa finansowego
Odcinkowe zdolności prawne w prawie finansowym Podmiotowość prawno-finansowa :
Pojęcie podmiotowości prawno-finansowej oraz pojęcia pochodne, jak „podmiot prawno-finansowy”, zdolność prawno-finansowa, czy zdolność do działań prawno-finansowych , nie występują w polskim prawie finansowym jako pojęcia normatywne. Należą one do kategorii pojęć , którym w różnych okolicznościach nadaje się odmienne znaczenie Podmiotowość prawna jest cechą normatywną , czyli właściwością, w którą wyposażają daną jednostkę obowiązujące normy prawne. Np. osoba, która ma 25 lat, studiuje, ale nie ma dochodów nie nabywa podmiotowości prawnej Np. zarabiam 2000 - nabywam, ale jestem zwolniony z podatku Na gruncie prawa finansowego przyznanie podmiotowości prawno-finansowej następuje zawsze w sposób generalny, kategorialny, tj. kreowane zostają określone kategorie podmiotów prawa. Podmioty bierne i czynne :
Oznaczenie podmiotów prawa finansowego - w ujęciu uniwersalnym..
Status prawno-finansowy podmiotów prawa finansowego jest przesłaną odmiennych wzorców zachowań określonych wobec podmiotów biernych i czynnych. Podmiot czynny prawa finansowego :
Podmiot publiczno-prawny wyposażony w określone kompetencje władcze w odniesieniu do podmiotów biernych (Np. Minister Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Naczelnik Urzędu Skarbowego)
Ma uprawnienia i obowiązki przede wszystkim o charakterze proceduralnym - służą realizacji uprawnień i obowiązków materialnych podmiotów biernych.
Podmiot zależny, zmuszony do poddania się określonym obowiązkom , wynikającym z kompetencji podmiotów czynnych, co nie wyklucza, że przysługują także określone uprawnienia . Podmiot bierny prawa finansowego :
Ma uprawnienia i obowiązki o charakterze materialnym i proceduralnym (nie mają charakteru samoistnego)
Status prawno-finansowy nie ma charakteru uniwersalnego - zależy od okoliczności a nie od właściwości podmiotów. Co wpływa na zakres uprawnień i obowiązków podmiotów prawa finansowego? (C. Kosikowski)
Czy są to osoby fizyczne, osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej?
Czy są to podmioty krajowe czy zagraniczne?
Czy są to podmioty publiczne bądź podmioty prywatne?
Czy są to podmioty wykonujące działalność gospodarczą…? Status prawno-finansowy podmiotów biernych: Status prawno-finansowy wyznaczają

(…)

… oraz ich związki;
3. Jednostki budżetowe
4. Samorządowe zakłady budżetowe
5. Agencje wykonawcze
6. Instytucje gospodarki budżetowej
7. Państwowe fundusze celowe
8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9. Narodowy Fundusz Zdrowia;
10. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
11. Uczelnie publiczne;
12. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
13. Państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;
14. Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa…
…, nierezydent, nierezydent z krajów trzecich (kryterium: miejsce zamieszkania lub siedziba, terytorium, na którym prowadzona jest faktyczna działalność gospodarcza)
Podmioty bierne w prawie rynku finansowego:
Oznaczenie podmiotów biernych jest niejednolite i przebiega odmiennie ze względu na różne sytuacje, w których te podmioty występują.
Banki lub instytucje parabankowe (towarzystwa leasingowe)
Zakłady…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz