Mienie komunalne - strona 8

Status prawny posłów i senatorów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2611

. członkostwa we władzach podmiotów gospodarczych z udziałem SP lub mienia komunalnego → uzasadnienie: poseł...

Własność - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 861

właściwego dla administrowania mieniem państwowym. Gmina zarządza - tak jak państwo - mieniem komunalnym...

Dostęp do informacji publicznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1456

publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji...

Słownik pojęć prawnych

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

kontroli legalności dokumentu. Mienie komunalne - ogół praw majątkowych należących do gmin i ich związków...