Mienie komunalne - strona 3

Przystępowanie do spółek handlowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

do nich także jeśli zbycia składnika mienia komunalnego mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy do spółki albo tez...

Samorząd i polityka lokalna

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 819
Wyświetleń: 5201

mieszkańców. Natomiast radni województw mogą max otrzymać 2590zł. MIENIE KOMUNALNE W literaturze przedmiotu...

Ustrój jednostek samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 532

mieniem komunalnym, zatrudnia i zwalnia kierowników lokalnych jednostek organizacyjnych, wykonuje zadania...

Samorządy terytorialne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1309

ogłoszone w Dzienniku Urzędowym. Mienie komunalne. Kontrole RIO- kontrola nad finansami gminy. Gmina...

Zasoby samorządowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

w kształtowaniu dochodów gmin (rys.) 11. Mienie komunalne, a gminny zasób nieruchomości - mienie komunalne...