Mienie komunalne - strona 4

note /search

Konstytucja - artykuły

  • Uniwersytet Warszawski
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem...

Wójt - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 931

na zewnątrz może wydawać w imieniu gminy oświadczenia woli - zwłaszcza w sprawach zarządu mieniem komunalnym...

Ekonomika miast i regionów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4641

Gospodarka nieruchomościami w mieście. MIENIE KOMUNALNE - zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym...

Pojęcie gospodarki komunalnej

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Gospodarka komunalna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2296

, przestało mienie komunalne istnieć, używano w znaczeniu przedmiotowym czyli wszystko co podlegało zakresowi...