Mienie komunalne - strona 5

Organ wykonawczy gminy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1386

) określanie sposobu wykonywania uchwał, 3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 4) wykonywanie budżetu, 5...

Definicje prawa administracyjnego- wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1351

faktycznego, brak skutku realizacji normy, np. do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem...

Gmina - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Karolina Krawczyk
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1582

. Władze gminy 4. Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę 5. Mienie komunalne 6. Gminna gospodarka...

Inne organy w gminie - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Radosław Giętkowski
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1008

pomocnicze są powołane do zarządzania/korzystania z mienia komunalnego i rozporządzanie dochodami...

Wykład - gmina i jej zadania

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Brzozowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

gospodarczej: zarządzanie mieniem komunalnym budowa, modernizacja i utrzymanie dróg komunalnych zakładanie...

Gospodarka komunalna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672

bezrobocie, a żadne praktyki wspomagające sytuację nie okazały się skuteczne, 2- gdy zbycie składnika mienia...