Mienie komunalne - strona 5

note /search

Organ wykonawczy gminy

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1603

) określanie sposobu wykonywania uchwał, 3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 4) wykonywanie budżetu, 5...

Gmina - omówienie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1624

. Władze gminy 4. Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę 5. Mienie komunalne 6. Gminna gospodarka...

Inne organy w gminie - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1015

pomocnicze są powołane do zarządzania/korzystania z mienia komunalnego i rozporządzanie dochodami...

Wykład - gmina i jej zadania

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

gospodarczej: zarządzanie mieniem komunalnym budowa, modernizacja i utrzymanie dróg komunalnych zakładanie...