Przedsiębiorstwa państwowe jako podmioty gospodarcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwa państwowe jako podmioty gospodarcze - strona 1 Przedsiębiorstwa państwowe jako podmioty gospodarcze - strona 2

Fragment notatki:

PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE JAKO PODMIOTY GOSPODARCZE Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną
ORGANAMI ZAŁOŻYCIELSKIMI SĄ: naczelne i centralne organy administracji państwowej oraz wojewodowie i banki państwowe
ZADANIA ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO: łączenie, podział i likwidacja przedsiębiorstwa państwowego
kontrola i ocena jego działalności
określa nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działalności
wyposaża w niezbędne środki
RODZAJE PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH :
przedsiebiorstwa działające na ogólnych zasadach przedsiębiorstwa działające w oparciu o odrębne przepisy np. PKP
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwalne zaspakajanie potrzeb ludności ( gazownie, elektrownie )
ORGANA PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO :
na czele przedsiębiorstwa stoi dyrektor
rada pracownicza
ogólne zebranie pracowników lub delegatów
Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa państwowego reguluje statut przedsiębiorstwa. Wpis przedsiębiorstwa państwowego do rejestru przedsiębiorstw państwowych odbywa się w sądzie.
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNE Ustawa z 8 marca 1990 o samorządzie terytorialnym dała podstawę do utworzenia mienia komunalnego będącego WŁASNOŚCIĄ GMINY. Powstało ono z części dotychczasowego mienia państwowego służącego użyteczności publicznej i niezbędnego do wykonywania zadań w gminie. Usługi i urządzenia gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w gminie ze względu na ich dochodowość można podzielić na dwie grupy:
usługi i urządzenia z których korzystanie jest nieodpłatne - oświetlenie ulic, parki, place zabaw
usługi i urządzenia za korzystanie z których pobierane są opłaty - wodociągi, mieszkania, śmieci
Do najczęściej powoływanych na terenie dużego miasta przedsiębiorstw komunalnych należą:
miejskie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji
miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne
miejskie przedsiębiorstwa techniki sanitarnej
miejskie przedsiębiorstwa gospodarki mieszkaniowej
miejskie gazownie
miejskie pralnie
miejskie łaźnie i zakłady kąpielowe
miejskie hotele
Liczba przedsiębiorstw komunalnych zwiększa się na skutek:
stałego procesu przekazywania państwowych przedsiębiorstw użyteczności publicznej w gestię gmin
tworzenie przez gminy nowych przedsiębiorstw w celu wykonywania zadań gminy lub prowadzenia działalności zarobkowej ( uzyskanie dochodów i zatrudnienie bezrobotnych


(…)

… ( świadczące usługi na rzecz członków ) spółdzielnie handlowe, handlu i przetwórstwa ( mleczarskie, ogrodnicze ) spółdzielnie oszczędnościowo - pożyczkowe, spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego. Spółdzielnia usług socjalno - kulturalnych i społeczno wychowawczych ( wydawnicze, zdrowia, uczniowskie, turystyczno - wypoczynkowe )
WYTWÓRCZE - spółdzielnie zatrudniające członków zarobkowo: rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie pracy ( inwalidów, transportowe, chałupnicze ) JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JAKO PODMIOTY GOSPODARCZE
Różne jednostki organizacyjne mogą prowadzić swoją działalność gospodarczą jako działalność pomocniczą lub uboczną np. szkoły prowadzą warsztaty, zakłady produkcyjne. Działalność gospodarczą mogą również prowadzić fundacje i stowarzyszenia
FUNDACJA - stanowi określony kapitał…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz