Miłosierdzie - strona 12

Sęp-Szarzyński Rytmy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1085

jest przez namiętności. ludzie są bezradni, proszą Boga o łaskę, miłosierdzie. Pieśń . O cnocie szlacheckiej. zacni...

Mikołaj Sęp Sarzyński - twrczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 182
Wyświetleń: 847

lub Bożego miłosierdzia, Utwory mają, więc charakter modlitewny. Stylistyka: Szczególnie licznie...

Streszczenie "Kroniki" Galla Anonima

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 889

i uratować od plamy bezecności. W tym momencie pojawiają się nowi skazani, których miłosierdzie królowej...

Kultura prawna - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogumił Szymulik
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1134

(liczenie się z poniesieniem kary po śmierci) humanitaryzm wyraża się w instytucji miłosierdzia; odrzucenia...

Le Goff - Średniowieczny symbolizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

czerwona, mówiąca o jej miłosierdziu. Centuria o czworobocznej łodydze beczy gorączkę wracającą co cztery...

Teologia moralna fundamentalna - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

19,21a). Nie była to zasada miłosierdzia i wybaczenia, ale raczej zasada sprawiedliwości, skierowana...

Odrodzenie - Machiavelli i Bodin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

państwa /postulat miłosierdzia nie odnosi się do władcy/: ten który sprawuje władze musi być jednocześnie...