Miłosierdzie - strona 13

Sakramenty jako znaki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

sakramentologii. Mówimy o darze i o przyjęciu daru. Przyjmując łaskę Bożą wyświadczamy miłosierdzie Bogu...

Jak osiągnąć szczęście

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1106

swego syna; poddał go wielkim cierpieniom, to należy odpłacić Bogu za jego wielką miłość i miłosierdzie...

Natura rzeczy i sprawiedliwość

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 518

. Sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem. Szczęście ludzkie można budować tylko w oparciu...

Sterne Podróż sentymentalna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 308
Wyświetleń: 980

o jałmużnę. narrator docina mnichowi, „wielkie roszczenia” oczekujących „tylko miłosierdzia”, „jest róż-nica...

Namaszczenie chorych - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1134

): Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskooczonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego...

Apologia i dziennikarstwo - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1155

godności Kościoła Rzymskiego: Kościół obdarzony miłosierdziem przez hojność najwyższego Ojca...