Metoda scenariuszowa - strona 8

Prognozowanie popytu- opracowanie

  • Politechnika Śląska
  • Gospodarka zapasami i magazynami
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2247

heurystyczne Modele analityczne Metody analogowe Model Holta Metody scenariuszowe Model Browna Symulacje Modele...

Analiza strategiczna "Pollena"

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

. Metoda scenariuszowa Makrootoczenie skada si z otoczenia ekonomicznego, spoecznego, technologicznego...