Metoda scenariuszowa firmy

Metoda analizy strategicznej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Ewa Wojnicka-Janowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

Portera, Macierz BCG, Metoda Delficka, Metoda scenariuszowa, Grupy metod wykorzystywanych...

Zarządzanie firmą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Beata Barczak
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1652

zawiera następujące informacje: charakterystyka elementów makrootoczenia, metody scenariuszowe, etapy...

Zarządzanie strategiczne - test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2681

W której z metod scenariuszowych tworzymy scenariusze niespodziankowe scenariusze możliwych zdarzeń scenariusze...

Biznes plan - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

, to nie powinien być narzucony odgórnie, albo przez firmę konsultingową (tj. z boku); Metoda odgórna nawet jeżeli spełnia...