Metoda scenariuszowa banku

Metoda analizy strategicznej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Ewa Wojnicka-Janowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

Portera, Macierz BCG, Metoda Delficka, Metoda scenariuszowa, Grupy metod wykorzystywanych...

Zarządzanie firmą

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Beata Barczak
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1652

zawiera następujące informacje: charakterystyka elementów makrootoczenia, metody scenariuszowe, etapy...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1414

do zaawansowanego pomiaru - metoda pomiaru wewnętrznego - metoda rozkładu strat - metoda scenariuszowa - metoda...

Zarządzanie strategiczne - test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2681

W której z metod scenariuszowych tworzymy scenariusze niespodziankowe scenariusze możliwych zdarzeń scenariusze...