Metoda scenariuszowa wnioski

Metoda analizy strategicznej

  • Uniwersytet Gdański
  • dr inż. Ewa Wojnicka-Janowska
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 896

Portera, Macierz BCG, Metoda Delficka, Metoda scenariuszowa, Grupy metod wykorzystywanych...

Zarządzanie firmą

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Beata Barczak
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1652

zawiera następujące informacje: charakterystyka elementów makrootoczenia, metody scenariuszowe, etapy...

Zarządzanie strategiczne - test

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • prof. dr hab. Halina Piekarz
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2681

W której z metod scenariuszowych tworzymy scenariusze niespodziankowe scenariusze możliwych zdarzeń scenariusze...