Proces planowania-opracowanie - Szkoła ilościowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces planowania-opracowanie - Szkoła ilościowa  - strona 1 Proces planowania-opracowanie - Szkoła ilościowa  - strona 2 Proces planowania-opracowanie - Szkoła ilościowa  - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy zarządzania
Szkoła ilościowa Stosuje techniki ilościowe
Wykorzystywana w procesach podejmowania decyzji
Szkoła ilościowa obejmuje :
Ilościową teorię zarządzania - podejście koncentrujące się na opracowaniu metod matematycznych
Zarządzanie operacyjne - techniki, które zajmują się wspomagającemu organizacji w efektywnym wytwarzaniu produktów i usług.
Nurty ekonomiczne : badania operacyjne.
Funkcje zarządzania : Planowanie - projektowanie przyszłości jaką organizacja pragnie osiągnąć oraz uwzględnia skutecznie środki do jego realizacji. Jest z jednej strony funkcją zarządzania z drugiej strony jest procesem projektowania działalności gospodarczej. Jest to zarazem proces dochodzenia do przewidywań i decyzji jakie będą zawarte w planie.
Najczęściej przez planowanie rozumie się odpowiednio uporządkowany zbiór czynności i procesów myślowych wykorzystywanych przez powoływany zespół ludzi, którzy zajmują się przygotowaniem i uruchomieniem działań mających doprowadzić do osiągnięcia świadomie wybranych przyszłych stanów obiektu objętego planowaniem.
Planowanie jest tradycyjnie przedstawiane jako narzędzie formułowania i wdrażania decyzji strategicznych. Jego rola jednak budzi kontrowersje. Dla jednych jest ono w procesie zarządzania niezbędne, dla innych stanowi przestarzały ozdobnik. Pojęcie planowania jest używane w różnych znaczeniach i przypisuje mu się różne funkcje zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, jak i całej gospodarki narodowej. 
Planowanie jest to określenie celów i sposobów ich realizacji. Punktem wyjścia do planowania jest decyzja o tym, czego organizacja lub jej część chce czy potrzebuje. Bez jasnego określenia celów organizacje za bardzo rozpraszają swoje zasoby. Identyfikacja priorytetów i konkretyzacja zamierzeń umożliwiają skuteczną koncentrację zasobów organizacji.  W każdym procesie planowania dają się wyodrębnić pewne etapy:  • ustalenie celu lub zbioru celów. Zgodnie z tym proces planowania rozpoczyna się wówczas wtedy, gdy definiowany jest problem do rozstrzygnięcia, wywołany albo przez sygnały pochodzące z firmy, albo z jej otoczenia. Cel najprostszego nawet planu lub projektu powinien być zgodny z celami przedsięwzięcia jako całości; • poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Tu wybieramy rozwiązania najbardziej opłacalne i zgodne z naszymi oczekiwaniami. Definicja problemu oraz formułowanie alternatyw wiąże się z wartościami i celami organizacji. Alternatywne rozwiązania nie powinny odbiegać od naczelnych zamierzeń firmy, do których ma ona zdążać. Mają pomagać w wyborze skutecznego działania, które jak najszybciej powinny doprowadzić do osiągnięcia planowanych rezultatów. Alternatywne rozwiązania powinny także być oceniane pod kątem pozytywnych konsekwencji, jakie mogą przynieść oraz utraconych korzyści, jakie pojawią się, gdy dane rozwiązanie nie zostanie wdrożone.

(…)

… symulacyjne; • wykresy Gantta; • planowanie sieciowe; • metody analizy portfelowej; • metodyka budowy biznes planu przedsiębiorstwa. Metoda scenariuszowa polega na budowie kilku wariantów scenariuszy przyszłości czyli konstruowaniu logicznego, przypuszczalnego opisu zdarzeń, jakie mogą wystąpić w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu w przyszłości, aby określić właściwe cele i przygotować odpowiednie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz