Metoda porównawcza - strona 15

Dydaktyka Historii - wykłady

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Lech Kacprzak
 • Dydaktyka Historii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2520

po naniesieniu ich na mapę i na tej podstawie prowadzi do wykrywania zależności, Metoda porównawcza - polega...

Socjologia - skrypt

 • Socjologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2758

ich prowadzenia nazywamy metodą porównawczą. Metody, w których analizuje się materiał badawczy nie dążąc do ujęcia...

Socjologia - wprowadzenie

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • dr Jurij Hajduk
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2205

czysta (wolna od uprzedzeń) Eksperyment Metoda porównawcza Analiza historyczna. Socjologia...

Oscyloskopy i generatory

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Mirosław Urbański
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1785

. Dokładne pomiary napięcia można dokonywać bez znajomości stałej Kou, metodą porównawczą. Do zacisków...

BADANIE PRACY[1]

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Badanie i normowanie pracy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2597

pracy oparte na określonych kryteriach METODY SUMARYCZNE Metoda porównawcza To sklasyfikowanie pracy...

Kapitał - pytania otwarte na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2254

 metody porównawcze (mnożnikowa, wskaźnikowa), polega na ustaleniu wartości przedsiębiorstwa, na podstawie...

Kwadrupolowy spektrometr mas

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1680

A od stężenia analizowanego pierwiastka w próbce. ASA jest typową metodą porównawczą, a metodyka oznaczeń oparta...

Spektroskopia atomowa - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

, metodę porównawczą, przyjmując jako skalę długości fali widmo żelaza, które fotografuje się na tej samej...