Metoda eksperymentalna - strona 8

Metafizyka teocentryczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1323

jakie są przeszkody w poznaniu, koncentrujemy się na metodzie radzenia sobie z nimi. Metoda eksperymentalno...

Badania społeczne w praktyce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 3584

i słabe strony metody eksperymentalnej Zaletą kontrolowanego eksperymentu jest izolacja zmiennej...

Wykład o polimerach

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

i krystalicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Metody eksperymentalne badania...

Metoda behawioralna i jej założenia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826

). Metoda eksperymentalna RÓŻNA od klinicznej (np. psychoanaliza) KL: przypadek (case study) ekstrapolacja...

Heurystyki i metaheurystyki-wyklad

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057

o tym, że najchętniej stosuje się metodę eksperymentalną oceny algorytmów przybliżonych. Ocena eksperymentalna służy...

Freud - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1043

w momencie kiedy stykała się z czymś, co się nazywa twardą psychologią, z metodami eksperymentalnymi, budziła...

Introspekcja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 980

, że jest to taki dobry przykład właściwego zastosowania metody eksperymentalnej, że można było eksperymentalnie ustalić...

Scjentyzm, pozytywizm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

, że jest to taki dobry przykład właściwego zastosowania metody eksperymentalnej, że można było eksperymentalnie ustalić...