Metoda eksperymentalna - strona 8

Metafizyka teocentryczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1393

jakie są przeszkody w poznaniu, koncentrujemy się na metodzie radzenia sobie z nimi. Metoda eksperymentalno...

Badania społeczne w praktyce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 2401
Wyświetleń: 4235

i słabe strony metody eksperymentalnej Zaletą kontrolowanego eksperymentu jest izolacja zmiennej...

Wykład o polimerach

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

i krystalicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Metody eksperymentalne badania...

Metoda behawioralna i jej założenia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

). Metoda eksperymentalna RÓŻNA od klinicznej (np. psychoanaliza) KL: przypadek (case study) ekstrapolacja...

Heurystyki i metaheurystyki-wyklad

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

o tym, że najchętniej stosuje się metodę eksperymentalną oceny algorytmów przybliżonych. Ocena eksperymentalna służy...

Freud - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1099

w momencie kiedy stykała się z czymś, co się nazywa twardą psychologią, z metodami eksperymentalnymi, budziła...

Introspekcja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1036

, że jest to taki dobry przykład właściwego zastosowania metody eksperymentalnej, że można było eksperymentalnie ustalić...

Scjentyzm, pozytywizm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

, że jest to taki dobry przykład właściwego zastosowania metody eksperymentalnej, że można było eksperymentalnie ustalić...