Heurystyki i metaheurystyki-wyklad

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Heurystyki i metaheurystyki-wyklad - strona 1 Heurystyki i metaheurystyki-wyklad - strona 2 Heurystyki i metaheurystyki-wyklad - strona 3

Fragment notatki:

Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Heurystyki i metaheurystyki Inteligencja obliczeniowa Int el ige ncja   obl icz eni ow a  2 Heurystyki, metaheurystyki • Wprowadzenie, podstawowe pojęcia • Proste techniki przeszukiwania • Metaheurystyki inspirowane naturą • Symulowane wyżarzanie • Tabu search • Algorytm mrówkowy • Inteligencja roju • Metody badania algorytmów Int el ige ncja   obl icz eni ow a  3 Wprowadzenie, podstawowe pojęcia • Inteligencja Obliczeniowa (Computational Intelligence, CI) – Dziedzina nauki zajmująca się rozwiązywaniem problemów,  które nie są efektywnie algorytmizowane. – Computational intelligence to inteligencja zbudowana przy  użyciu systemu komputerowego. – CI z reguły próbuje naśladować inteligencję człowieka,  aczkolwiek nie jest to ani ograniczenie, ani wymaganie. – Synonim inteligencji maszynowej. – Synonim sztucznej inteligencji. Int el ige ncja   obl icz eni ow a  4 Metodologia  nauka o metodach naukowych, obejmująca sposoby  przygotowania i prowadzenia badań naukowych oraz opracowywania ich  wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalania ich osiągnięć. Metodyka  - poprawny metodologicznie zbiór dyrektyw, wskazujący sposoby  działania, metody prowadzące do danego celu. Metoda  (gr. methodos – droga, sposób badania) – systematycznie  stosowany sposób postępowania prowadzący do założonego wyniku; na dany  sposób postępowania składają się czynności myślowe i praktyczne,  odpowiednio dobrane i realizowane w określonej kolejności. Technika  - czynności praktyczne, regulowane wypracowanymi procedurami,  pozwalającymi na uzyskanie powtarzalnych wyników. Do technik badawczych  zaliczamy m.in.: modelowanie, symulację, przeprowadzenie testów,  obserwację, wywiad, ankietę, badanie dokumentów. Narzędzie  - implementacja techniki za pomocą środków materialnych;  zaliczamy tu m.in.: kwestionariusze, ankiety, arkusze obserwacji, testy,  komputer,  arkusz kalkulacyjny, model matematyczny, zespół twierdzeń i  definicji,  algorytmy numeryczne . Wprowadzenie, podstawowe pojęcia Int el ige ncja   obl icz eni ow a  5 • Organizacje (przede wszystkim gospodarcze i rządowe)  są głównie zainteresowane dwoma zadaniami: 1. przewidywaniem tego, co się ma wydarzyć (predykcja), 2. podejmowaniem najlepszych decyzji w warunkach ryzyka i  niepewności (optymalizacja). • Zadaniem CI jest dostarczyć narzędzia do modelowania,  symulacji i optymalizacji zaspokajające te potrzeby. Wprowadzenie, podstawowe pojęcia Klasyczne metody 

(…)


– popyt,
– stan samochodów,
– trasy
transportowe,
– koszt kapitału,
– ryzyko handlowe,
– efekt skali.
Źródło: Z. Michalewicz, Adaptive business intelligence.
8
Wprowadzenie, podstawowe pojęcia
• Model programowania liniowego FLAGPOL (FLAt Glass
Products Optmization Model) służy do rocznego
planowania produkcji ponad 200 wyrobów w 4 zakładach i
ich dystrybucji do 40 odbiorców hurtowych. Prace trwały 2
lata i przyniosły roczne oszczędności ponad 2 mln USD.
Inteligencja
obliczeniowa
• Przypadek Libbey-Owens-Ford (LOF)
LOF jest wielkim koncernem produkującym szkło okienne,
zatrudniającym 9000 pracowników. Na początku lat 90.
LOP zbudował i wdrożył wielki model LP produkcji i
dystrybucji szkła.
9
Wprowadzenie, podstawowe pojęcia
• Przypadek Timken Steel
• W Timken Steel, produkującej pręty ze stali
….
• Analiza probabilistyczna algorytmów przybliżonych dostarcza
informacji dotyczących ich średniego zachowania. Jest bardzo
złożona z uwagi na konieczność analitycznego wyznaczenia
względnego i bezwzględnego błędu algorytmu, stąd do tej pory
przeanalizowano tą metodą niewiele algorytmów.
• Niedogodności dwóch pierwszych metod decydują o tym, że
najchętniej stosuje się metodę eksperymentalną oceny
algorytmów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz