Metoda budżetowania netto określa formę prowadzenia gospodarki finansowej - strona 16

Finanse i rachunkowość budżetowa

 • Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik
 • Finanse publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3094

państwowych; Samorządów terytorialnych. Owe podmioty prowadzą stosowną politykę finansową, gospodarczą...

Analiza ekonomiczna firm

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4578

w przedsiębiorstwie określa się mianem gospodarki zapasami. Zapasy ocenia się w dwóch formach jako. 1. Bezwzględną...

Planowanie nakładów kapitalowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

do tych inwestycji wymagają prowadzenia poszerzonej analizy zbytu i prognoz popytu z uwzględnieniem reakcji, jaką...

Pojęcie i obszary decyzji finansowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Jaki
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 3143
Wyświetleń: 4963

I. Metody statyczne (uproszczone) – nie uwzględnia zmiany wartości pieniądza w czasie; wielkości finansowe...