Metoda budżetowania netto określa formę prowadzenia gospodarki finansowej - strona 11

Zadania analizy finansowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1743

, roku. Są to zyski lub straty ujęte w wielkościach brutto lub netto. Charakter przedmiotu i zakres analizy finansowej...

Koszty - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Izabela Emerling
 • Rachunek wyników
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1134

, jakie osiągnęła dana jednostka gospodarcza w toku prowadzenia działalności gospodarczej. Wynik finansowy netto...

Etapy rozwoju budżetu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

jednostki samorządu terytorialnego (budżetowanie brutto). Podstawą gospodarki finansowej jednostki...

Rachunkowość zarządcza.

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Svietlana Rogozina
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 5215

powinna uwzględniać realizację celów całego przedsiębiorstwa Metody budżetowania: - budżetowanie „pod prąd” (cząstkowe...

Wykład - Metody analizy ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Bober
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749

Kryterium: forma prowadzenia badań, wyróżnia się analizę wskaźnikową stanowiącą metodę badań analitycznych...