Metoda biegunowa wzory - strona 9

Układy współrzędnych na kuli

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska UWAGA!!! Wzór powyŜszy posiada pewną niedogodność „x...

Geodezja - zagadnienia ogólne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1841

. Obliczanie pola powierzchni na podstawie pomiaru metodą biegunową i=n 2P=∑ r i r i+1 sin (α i+1−α i) i =l...

Elipsoidy- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
  • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2100

 biegunowy promień krzywizny c charakteryzujące geocentryczną elipsoidę  kwadrat pierwszego mimośrodu e2...