Elipsoidy- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2296
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elipsoidy- opracowanie - strona 1 Elipsoidy- opracowanie - strona 2 Elipsoidy- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Cechy lokalnych elipsoid
O elipsoidzie lokalnej (elipsoidzie odniesienia) mówimy wtedy, gdy dotyczy
ograniczonego obszaru Ziemi. Elipsoida lokalna odpowiada najlepiej tym obszarom, na
których zostały wykonane pomiary w celu jej wyznaczenia. Dla innych obszarów może już
nie być elipsoidą najlepiej dopasowaną.
Natomiast elipsoida globalna (ziemska) to elipsoida, która dotyczy całego globu
ziemskiego, czyli została tak ułożona i dopasowana względem Ziemi, aby możliwie jak
najdokładniej opisywała jej całą powierzchnię. Z geometryczno – dynamicznego punktu
widzenia „elipsoidą ziemską” nazywa się taką elipsoidę obrotową, dla której suma kwadratów
odstępów od geoidy od elipsoidy byłaby minimalna, suma zaś tych odstępów byłaby równa
zeru.
Elipsoida ziemska – spłaszczona elipsoida obrotowa, której powierzchnia jest najbardziej
zbliżona do hydrostatycznej powierzchni Ziemi. Elipsoida obrotowa jest określona przez dwa
stałe parametry, w tym jeden przynajmniej długościowy, np. przez dwie półosie a i b lub
przez półoś a i spłaszczenie f. Na powierzchnię odniesienia redukuje się te obserwacje, które
są potrzebne. Dawniej na elipsoidę redukowało się azymut α, szerokość geograficzną φ i
długość geograficzną λ (żeby otrzymać B i L) oraz odległość między punktami. Obecnie
redukuje się jedynie odległość między punktami, ponieważ dostępne są pomiary GPS i od
razu uzyskujemy współrzędne elipsoidalne (B,L).
parametry
podstawowe
i
wtórne
geopotencjalną np. GRS80.
Parametry podstawowe GRS80:
 wielka półoś elipsoidy a
 geocentryczna stała grawitacji GM
 dynamiczny współczynnik kształtu J2
prędkość kątowa Ziemi 
Parametry wtórne –geometryczne GRS80:
 mała półoś elipsoidy b
 mimośród liniowy E
 biegunowy promień krzywizny c
charakteryzujące
geocentryczną
elipsoidę
 kwadrat pierwszego mimośrodu e2
 kwadrat drugiego mimośrodu e’2
 spłaszczenie f
 odwrotność spłaszczenia f-1
 długość ćwiartki południka Q
 średni promień R1
 promień sfery o takiej samej powierzchni R2
 promień sfery o takiej samej objętości R3
Parametry wtórne –fizyczne GRS80:
 potencjał normalny na elipsoidzie U0
 przyspieszenie normalne na równiku e
 przyspieszenie normalne na biegunie p
 m = 0,003…
 spłaszczenie grawimetryczne f*
 k=0,002…
 współczynniki harmonicznych sferycznych
Od czego zależą przyspieszenie normalne i potencjał normalny na elipsoidzie.
Przyspieszenie normalne na elipsoidzie ekwipotencjalnej można wyznaczyć za pomocą
ścisłego wzoru podanego przez Somiglianę (1926):
γa – przyspieszenie normalne na równiku elipsoidy;
γb – przyspieszenie normalne na biegunie elipsoidy.
B – szerokość geodezyjna (elipsoidalna)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz