Elipsoidy lokalne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elipsoidy lokalne- opracowanie - strona 1 Elipsoidy lokalne- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Geoida- bryła, która powstałaby, gdyby poziom spokojnej powierzchni oceanów i mórz
przedłużyć pod lądami.
-Przebieg geoidy jest efektem równowagi pewnych sił, jest ona powierzchnią dynamiczną,
stale ulegającą zmianom.
-W praktyce model geoidy to zbioru liczb będących wartościami wysokości geoidy w
węzłach siatki geograficznej.
- powierzchnia geoidy w każdym miejscu jest prostopadła do kierunku linii pionu
wyznaczonego przez kierunek wektora siły ciężkości.
-Geoida jest teoretyczną powierzchnią, na której potencjał siły ciężkości Ziemi jest stały
Elipsoida odniesienia dla Ziemi i czym różni się od geoidy
Elipsoida ziemska – spłaszczona elipsoida obrotowa, której powierzchnia jest
najbardziej zbliżona do hydrostatycznej powierzchni Ziemi. Elipsoida obrotowa jest
określona przez dwa stałe parametry, np. przez dwie półosie a i b lub przez półoś a i
spłaszczenie f=(a-b)/a.
Elipsoida ziemska dotyczy całego globu ziemskiego, czyli została tak dopasowana
matematycznie względem Ziemi, aby możliwie jak najprościej i najdokładniej opisywała jej
całą powierzchnię.
Elipsoidą ziemską nazywa się taką elipsoidę obrotową, dla której suma kwadratów jej
odstępów od geoidy jest minimalna, zaś suma wszystkich jej odstępów od geoidy jest równa
zeru.
Może być np. podana poprzez zmianę promienia z szerokością geograficzną w
następujący sposób:
Gdzie f=(a-b)/a = 1/298.252 jest spłaszczeniem biegunowym Ziemi.
Elipsoida obrotowa powstaje przez obrót elipsy wokół małej półosi.
Elipsoida – najważniejsze związki geometryczne:
Spłaszczenie:
Pierwszy mimośród:
Drugi mimośród:
Obecna Geoida reprezentuje w każdym punkcie mierzalną wartość potencjału, natomiast
elipsoida jest powierzchnią określoną w sposób matematyczny.
Obecna powierzchnia geoidy różni się od elipsoidy obrotowej od +84 do -110 m.
Kryteria wyboru odpowiedniego modelu elipsoidy obrotowej dla Ziemi
Kryteria wyboru odpowiedniego modelu elipsoidy obrotowej dla Ziemi:
- rozmiary i kształt elipsoidy (a, f) muszą być tak dobrane, aby powierzchnia elipsoidy była
jak najlepszą aproksymacją geoidy;
- masa elipsoidy powinna być równa masie Ziemi M;
- prędkość kątowa wirowania elipsoidy wokół małej osi powinna być równa prędkości
wirowania Ziemi ω;
- powierzchnia elipsoidy powinna być ekwipotencjalna o potencjale U0 równym
rzeczywistemu potencjałowi siły ciężkości geoidy W0.
Tak zdefiniowana elipsoida generuje normalne pole siły ciężkości.
Czynniki, które decydowały o tym, że trudno było przyjąć odpowiednią powierzchnię
odniesienia dla Ziemi.
Opis powierzchni odniesienia dla Ziemi sprowadzał się do określenia jej kształtu względem
fizycznej powierzchni Ziemi. Fizyczna powierzchnia odbiega od poziomu oceanów od ok.
8800 m (Mt. Everest) do – 11 000 m (Rów Mariański), w związku z czym musiały pojawić
się problemy i zdefiniowanie tej powierzchni w sposób właściwy nie było łatwe.
Najprostszym ale jednocześnie najmniej dokładnym przybliżeniem powierzchni Ziemi jest
sfera o stałym promieniu. Ze względu jednak na dużą różnicę ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz