Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna

note /search

Nauki wchodzące w skład nauk fizyki litosfery- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1890

Jakie nauki wchodzą w skład nauk fizyki litosfery. - Grawimetrię- naukę o ziemskim polu sił ciężkości. - Sejsmologię, czyli naukę o trzęsieniach Ziemi i rozchodzeniu się fal sejsmicznych we wnętrzu Ziemi, co pozwala wnioskować o wewnętrznej budowie Ziemi. - Geotermikę, czyli naukę o rozkładzie ...

Anomalia grawimetryczna- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3654

Anomalia grawimetryczna i związek wektora tej anomalii z odchyleniem pionu. Geoida i elipsoida ekwipotencjalna z założenia charakteryzują się tą samą wartością potencjału U0=W0=const. Jednak w...

Elipsoidy lokalne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1393

Geoida- bryła, która powstałaby, gdyby poziom spokojnej powierzchni oceanów i mórz przedłużyć pod lądami. -Przebieg geoidy jest efektem równowagi pewnych sił, jest ona powierzchnią dynamiczną, stale ulegającą zmianom. -W praktyce model geoidy t...

Elipsoidy- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2373

Cechy lokalnych elipsoid O elipsoidzie lokalnej (elipsoidzie odniesienia) mówimy wtedy, gdy dotyczy ograniczonego obszaru Ziemi. Elipsoida lokalna odpowiada najlepiej tym obszarom, na których zostały wykonane pomiary w celu jej wyznaczenia. D...

Koncepcja pomiaru GOCE- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

Koncepcja pomiaru GOCE Koncepcja pomiaru lewitujących mas współrzędnych GOCE polega na umieszczeniu w stałym położeniu względem układu akcelerometrów poprzez kompensację przyspieszenia grawitacyjnego tych mas za pomocą układu elektrostatycznego.Electrostatic Gravity Gradiometr (EGG) ...

Obserwacje misji GRACE- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1141

Obserwacje misji GRACE Pierwsze ważne zastosowanie misji GRACE dotyczy globalnej cyrkulacji oceanu. Zmiany topografii powierzchni oceanu spowodowane są głównie prądami morskimi oraz zmianami pola grawitacyjnego. Z obserwacji Grace możliwe j...

Grawimetry- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2639

Nazwy grawimetrów absolutnych do pomiarów balistycznych przyspieszenia siły ciężkości wraz z precyzją ich pomiaru. --Pierwszy aparat Fallera wykorzystujący fale elektromagnetyczne światła słonecznego do wyznaczenia różnicy czasów pozwalał na uzyskanie dokładności rzędu 10-6 wyznaczenia g. Kolej...

Grawimetryczne misje satelitarne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3178

Grawimetryczne misje satelitarne oraz jakie są ich podstawowe cele. a)CHAMP - CHAllenging Mini-satellite Payload - Zastosowania: geofizyczne, geodezyjne, oceanograficzne i klimatologiczne -wyznaczenie modelu pola grawitacyjnego Ziemi ...

Grawitacja i pole grawitacyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1841

Pogląd w starożytności związane z grawitacją Ziemi Starożytni uczeni w żaden sposób nie kojarzyli opadania ciał na Ziemi z ruchami planet. Zachowanie ciał niebieskich opisywał model geocentryczny, który nie pozwalał na dostrzeżenie jak...

IGSN-71 i IAGBN oraz ich zadania- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

IGSN-71 i IAGBN oraz jakie są ich zadania. IGSN-71(International Gravity Standardization Net – 1971), system grawimetryczny zarekomendowany na XV Zgromadzeniu Generalnym Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki w 1971r. oparty na wyznaczeniach balistycznych w ośmiu miejscach na Ziemi z dokładn...