Metoda biegunowa wzory - strona 8

Egzamin GWSiAG

 • Geodezja wyższa, satelitarna i astronomia geodezyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

w zależności od odległości od osi obrotu r i prędkości ! kątowej ω wyraża się wzorem 1) ω^2*r 2) ω*r 3) 2ω*r 4...

żebra poprzeczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Grzegorz Rządkowski
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 497
Wyświetleń: 4326

jest warunek: - moment bezwładności przekroju żebra przy skręcaniu swobodnym (St. Venanta) - biegunowy moment...

Elipsoida obrotowa spłaszczona-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

. - Niech a = duża równikowa półoś elipsoidy, b - mała biegunowa półoś elipsoidy. - Spłaszczenie elipsoidy określamy...

Wahadło - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Tomczak
 • Metody systemowe i decyzyjne w informatyce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

, jeżeli ciężarek wahadła jest na samym dole). Występujące w poniższych wzorach , to droga wzdłuż kołowego toru...

Ocena dokładności - przykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

-1Ocena dokładności - przykłady Edward Preweda Przykład 1. 2 b Metodą biegunową wyznaczono...

Ekliptyka, ekwinocjum-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 567
Wyświetleń: 924

, a oś biegunowa ze średnią osią obrotu naszej planety. - Zanim narodziły się takie metody...

Estymacja liniowych modeli według MNK

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Czaja
 • Rachunek wyrównawczy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1358

zamkniętych można rozpatrywać w aspekcie ustalonego pola S tej figury. Stosując wzór Gaussa (4.2.39) stąd...

Momenty bezwładności - rodzaje

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1197

Ze wzoru (6.5) wynika następujące twierdzenie: Biegunowy moment bezwładności jest równy sumie momentów...