Metoda biegunowa wzory - strona 4

Odwzorowania płaszczyznowe

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Kartografia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

), odpowiadającemu odległości biegunowej zB = 90° - ϕ (ryc. 23A). Ze wzoru: 11 ρ = R arc ( z B ) = R 0 π zB 180 0...

Zamiana miar kątowych

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2534

ze współrzędnych biegunowych   Pole obliczamy ze wzoru ∑ Kontrola: ∑ WYZNACZANIE POLA POWIERZCHNI METODĄ...