Metoda biegunowa wzory - strona 5

Mimośrodowe pomiary kątów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 5348

wskazówek zegara ! Mimośród stanowiska - szkic sytuacji dla metody kierunkowej – elementy mierzone P2 k2...

Niwelacja powierzchniowa- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Włodzimierz Krupiński
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3381

i jednakowym wyznaczeniu ich położenia sytuacyjnego metoda biegunową; do tego sposobu niwelacji należy używać...

Kariotyp - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1540

, badanie bliskości pokrewieństwa Metoda prążkowania (wykorzystano obecność eu i heterochromatyny) Metoda...

Momenty bezwładności

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3689

również momentem dewiacji lub odśrodkowym oraz momenty biegunowe. Moment bezwładności Ax figury płaskiej względem...

Niwelacja punktów rozproszonych

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Andrzej Jagielski
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5621

jest metodą biegunową w tym: odległość dalmierzem kreskowym, zaś kąt poziomy poprzez różnicę kierunków...

Odwzorowania stożkowe proste Ptolemeusza

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1827

biegunowych P' (ρ, ∆λ ' ) . Bardziej uniwersalny jest układ współrzędnych prostokątnych. Korzystając ze wzorów...

Typ wody - prezentacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia organiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: metody otrzymywania, nazewnictwo, otrzymywanie...