Mimośrodowe pomiary kątów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1750
Wyświetleń: 6041
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mimośrodowe pomiary kątów - strona 1 Mimośrodowe pomiary kątów - strona 2 Mimośrodowe pomiary kątów - strona 3

Fragment notatki:

2010-11-09 1 Mimośrodowe pomiary kątów •  Przykład: Zaproponować pomiar dodatkowy  umożliwiający uzyskanie poprawnej wartości  kąta (kierunku), jeżeli cel  lewy jest zasłonięty przez drzewo. Przeszkoda  znajduje się w pobliżu celu. Mimośród celu – szkic sytuacji Kąt dyrekcyjny  Θ  jest liczony od mimośrodu liniowego  e w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara ! Lc Le P D S α ε Θ e ε = arc sin(e / D • sin Θ) D =  e2 + S2 – 2eScos Θ Mimośród stanowiska - szkic sytuacji dla metody  kierunkowej – elementy mierzone Kąt dyrekcyjny  Θ  jest liczony od mimośrodu liniowego  e w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara ! Sc Se P 0 D 0 Θ e P 1 P 2 D 1 k 1 k 2 k 0=0 D 2 Mimośród stanowiska - szkic sytuacji dla metody  kierunkowej – elementy mierzone Kąt dyrekcyjny  Θ  jest liczony od mimośrodu liniowego  e w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara ! Sc Se P 0 D 0 Θ e P 1 P 2 D 1 k 1 k 2 k 0=0 D 2 Mimośród duży i mały • Stanowisko założone obok lub ominięcie  przeszkody to mimośród tzw. duży • Przesunięcie sygnału (świecy), centru stolika  obserwacyjnego lub stolika heliotropu względem  znaku naziemnego to mimośród mały, czyli e 0 i  ε  0 ε = arc sin(e / D • sin Θ)  - wzór ścisły εcc = e ρcc / D • sin Θ - wzór dla małych mimośrodów  i analizy dokładności dla ε - 0 sin ε = ε  czyli Jaki może być dopuszczalny błąd wyznaczenia poprawki  mimośrodowej kierunku ? • Z jaką dokładnością należy wyznaczać elementy  mimośrodu: e,  Θ i D  ? • Jeżeli błąd wyznaczenia poprawki mimośrodowej  kierunku m ε  nie przekracza  1/3 wartości błędu pomiaru kierunku dla  danej klasy sieci, to możemy przyjąć, że  błąd kierunku zredukowanego ze względu  na mimośród nie zmienia się ponieważ: m k 2 + m ε 2  =    m k 2 + (1/3m k) 2 = 1.05 m k Błąd wzrasta tylko o 5% 2010-11-09 2 Wyznaczanie mimośrodu świecy względem punktu ziemnego  – rzutujemy świecę na karton położony  na powierzchni znaku Teodolit – stanowisko I Teodolit – stanowisko II rzut świecy e e – mierzymy linijką Θ  –  nanośnikiem biegunowym Θ Szkic sytuacji  Mimośród stanowiska i celu es ec Sc Sm Cc Cm as b s ac b c D De ε Θ s Θ c Pomierzone: e s, ec, Θs ,Θc, De, ki Wyznaczyć  : ε k i k i Mimośród stanowiska i celu - wzory es ec Sc Sm Cc Cm as b s ac b c D ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz