Sprawozdanie techniczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie techniczne  - strona 1 Sprawozdanie techniczne  - strona 2

Fragment notatki:

SPRAWOZDANIE TECHNICZNE Dane formalno-prawne:
Zleceniodawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wykonawca: Małgorzata Szumska, Marta Urbańska, Agnieszka Szałajko, Marcin Tymczak, Paweł Szulik, Jarosław Szwarkowski
Data wykonani a zlecenia: 11.10.2010r. - 19.10.2010r.
Przedmiot zlecenia: Wyznaczenie elementów mimośrodu i kierunków zredukowanych.
Czynności pomiarowe:
Zakres prac terenowych: Czynności terenowe obejmowały pomiary katów i długości ze stanowiska nr 1 oraz dwóch baz, a także z dachu budynku C4, ze stanowiska nr 0, pozwalające na dwukrotne niezależne wyznaczenie elementów mimośrodu.
Technologie pomiarowe: Pomiar katów metodą kierunkową. Pomiar długości dalmierzem laserowym.
Użyty sprzęt: TC 407, Theo 010A Stanowisko: St. nr 1, St. nr 0, Baza nr 1, Baza nr 2 Cele: C(A), St. nr 0, Baza nr 1, Baza nr 2, 656 (Kościół Mariacki) Warunki wykonania pomiaru: W trakcie pomiarów warunki atmosferyczne były niekorzystne ze względu na niską temperaturę, słabe oświetlenie i lekkie opady śniegu, a w późniejszym etapie lekkie zamglenie, co znacznie pogorszyło widoczność.
Powołanie się na instrukcje stosowne dla wykonywanych prac: Instrukcja Techniczna G-1, Wytyczne Techniczne G-1.5
Stosowne kryteria przy pomiarach: Bazy powinny być usytuowane mniej więcej równolegle do boku mimośrodu. Średni błąd pomiaru długości baz nie większy niż 0,005m Średnie błędy kątów mierzonych: - z końców baz: ≤ 6 cc - ze stanowiska mimośrodowego: ≤ 9 cc Komentarz do uzyskanych wyników w stosunku do wymaganych kryteriów: Uzyskane wartości mieszczą się w granicach dopuszczalnych.
Opracowanie wyników:
Zakres prac obliczeniowych: Obliczenie elementu liniowego e mimośrodu oraz kąta dyrekcyjnego θ w celu wyznaczenie kierunków zredukowanych na punkt C(A).
Sposób wykonania obliczeń: Obliczenia wykonane przy pomocy programu Microsoft Excel.
Analiza dokładności:
Zastosowane parametry oceny: Otrzymane wartości:
Dopuszczalne wartości:
m α = ±14,8 cc ±6 cc m δ = ±12,0 cc ±9 cc m b = ±3,3mm
±5mm
Wnioski wynikające z oceny: Uzyskane wyniki nie mieszczą się w granicach dopuszczalnych głównie ze względu na niekorzystne warunki pomiaru. Pomiar należałoby powtórzyć, gdyby istniała taka możliwość.
Zestawienie wyników wraz z błędami:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz