Klasyfikacja odwzorowań kartograficznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2954
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja odwzorowań kartograficznych  - strona 1 Klasyfikacja odwzorowań kartograficznych  - strona 2

Fragment notatki:

Klasyfikacja odwzorowań kartograficznych Zasadnicze kryteria klasyfikacji: Ze względu na charakter zniekształceń odwzorowawczych: równokątne - zachowują bez zniekształceń kąty,
równopolowe - zachowują bez zniekształceń pole powierzchni,
równoodległościowe - zachowują bez zniekształceń długość w jednym z kierunków głównych,
dowolne - w których występują zarówno zniekształcenia kątów jak i pól powierzchni, wśród nich występują odwzorowania:
równoodległościowe - zachowują bez zniekształceń długość w jednym z kierunków głównych a lub b, zniekształcenia pól są w tych odwzorowaniach mniejsze niż w odwzorowaniach równokątnych a zniekształcenia kątów mniejsze niż w odwzorowaniach równopolowych.
Ze względu na kształt normalnej siatki południków i równoleżników: pła szczyznowe (azymutalne) - obrazami równoleżników są współśrodkowe okręgi, których środek znajduje się w środku bieguna, obrazami południków są proste zbiegające się w biegunach. Ogólne wzory we współrzędnych biegunowych r, δ oraz prostokątnych x,y : walcowe - obrazami równoleżników są odcinki prostych wzajemnie równoległych, obrazami południków są proste lub odcinki wzajemnie równoodległe, prostopadłe do obrazu równoleżników.
Ogólne wzory tego odwzorowania we współrzędnych prostokątnych x,y : stożkowe - obrazami równoleżników są łuki współśrodkowych okręgów a obrazami południków są odcinki lub półproste prostopadłe do obraz równoleżników
Ogólne wzory tego odwzorowania we współrzędnych prostokątnych x,y : pseudoazymutalne, pseudowalcowe, pseudostożkowe, wielostożkowe, koliste, pochodne .
Dodatkowe kryteria: Ze względu wzajemne ułożenie osi obrotu powierzchni oryginału i obrazu: normalne - oś obrotu płaszczyzny, walca, stożka pokrywa się z osią obrotu kuli (elipsoidy),
ukośne - oś obrotu płaszczyzny, walca, stożka przecina oś obrotu kuli (elipsoidy) pod pewnym kątem,
poprzeczne - oś obrotu płaszczyzny, walca, stożka jest prostopadła do osi obrotu kuli (elipsoidy),
Ze względu na wzajemne położenie powierzchni oryginału i obrazu: styczne - płaszczyzna, walec stożek stykają się z kulą (elipsoidą) w punkcie lub wzdłuż pewnej linii,
sieczne - płaszczyzna, walec, stożek przecinają powierzchnię kuli (elipsoidy), charakteryzuje je dodatkowa skala m 0

(…)

…, walec stożek stykają się z kulą (elipsoidą) w punkcie lub wzdłuż pewnej linii,
sieczne - płaszczyzna, walec, stożek przecinają powierzchnię kuli (elipsoidy), charakteryzuje je dodatkowa skala m0<1.
Kartografia matematyczna. Klasyfikacja odwzorowań kartograficznych - skrót
2

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz