Niwelacja powierzchniowa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4088
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niwelacja powierzchniowa- opracowanie - strona 1 Niwelacja powierzchniowa- opracowanie - strona 2 Niwelacja powierzchniowa- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

NIWELACJA POWIERZCHNIOWA
1. Rodzaje niwelacji powierzchniowej ( niwelacja tras ).
Niwelacja tras mała na celu wyznaczenie dokładnego ukształtowania terenu na obszarze
długiego lecz wąskiego pasa, często jednak do różnych prac inżynierskich jak np.
projektowanie nawadniania i osuszania terenów rolnych lub projektowania a następnie
przeprowadzania robót ziemnych na terenach osiedlowych, sportowych i przemysłowych
trzeba wyznaczyć ukształtowanie wysokościowego na obszarze o dowolnym kształcie.
Działem geodezji, który zajmuje się jednoczesnym wyznaczaniem wysokości i
położenia terenu nazywa się tachimetrią. Tachimetrię wykonuje się przy użyciu teodolitu lub
tachimetru. Umożliwiają one prace przy dowolnym pochyleniu osi celowej, a wiec nadają się
do pomiarów w każdym terenie.
Niwelację powierzchniową wykonujemy za pomocą niwelacji przy poziomym kierunku
celowania możemy więc ją stosować w terenach równinnych o niezbyt zróżnicowanym
ukształtowaniu pionowym. Użycie niwelatora pozwala na dokładne wyznaczenie wysokości
poszczególnych punktów, co ma duże znaczenie dla wielu prac inżynieryjnych. W zależności
od określenia sytuacyjnego rozmieszczenia punktów niwelowanych rozróżniamy następujące
sposoby niwelacji powierzchniowej:
A) sposób niwelacji siatkowej polegający na wytyczeniu na terenie figur (zwykle
kwadratów) i zaniwelowaniu ich wierzchołków
B) sposób punktów rozproszonych polegający na określeniu niwelatorem wysokości
charakterystycznych punktów terenu i jednakowym wyznaczeniu ich położenia
sytuacyjnego metoda biegunową; do tego sposobu niwelacji należy używać niwelatora z
kołem poziomym
C) sposób profilów polegający na założeniu w terenie sieci poligonów, które niwelujemy
sposobem niwelacji podłużnej, a teren do niej przylegający, niwelacją poprzeczną
D) sposób kombinowany polega najczęściej na połączeniu niwelacji siatkowej i punktów
rozproszonych, stosuje się go, gdy dla pewnych prac inżynierskich wygodna jest niwelacja
siatkowa, lecz samo zaniwelowanie wierzchołków kwadratów nie zobrazuje dokładnie
rzeźby teren; punkty nie leżące na wierzchołkach wyznacza się wówczas metoda
biegunową lub ortogonalną
Pomiar rzeźby terenu metoda niwelacji powierzchniowej i tachimetrii wykonuje się zgodnie z
instrukcją G-4.
2. NIWELACJA SIATKOWA
Prace przy niwelacji siatkowej składają się z dwóch zasadniczych części:
A) tyczenie siatki kwadratów
B) niwelacji siatki kwadratów
Ad. A. Najpierw projektujemy i nawiązujemy do osnowy geodezyjnej tzw. Figurę
podstawową obejmującą cały mierzony teren. Jest to zwykle prostokąt, którego wymiary
powinny być takie, aby zawierały całkowitą liczbę figur zapełniających (oczek siatki). Jeżeli
powierzchnia niwelowana jest duża (do kilkudziesięciu ha) lub ma kształt nieregularny to
projektuje się kilka przyległych figur podstawowych. Figurę podstawową orientujemy zwykle
równolegle do najdłuższej linii granicznej mierzonego obszaru lub do osi przechodzącej tam
drogi itp. Siatka może też być zorientowana zgodnie z kierunkiem ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz