Memoriał - strona 7

Zasady rachunkowości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 819

, memoriału, ciągłości, ostrożności, istotności, periodyzacji, wyższości treści nad formą. Ad. 1 Zasada...

Modele wyceny bilansowej - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 959

. Najważniejsza- zasada współmierności, a następnie zasada memoriału, która jest związana z zasadą współmierności...

Pytania z egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

memoriału: 2.Zasada współmierności: należy wiązać przychody z kosztami ich uzyskania w tym samym okresie. 3...

Oświata w okresie okupacji.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

odnośnie niszczenia kultury polskiej opracowywano w kołach kierowniczych, np. memoriał „Sprawa traktowania...

Edukacja w czasie okupacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1050

pozorów legalności tej akcji. Jednym z planów niszczenia kultury polskiej był memoriał noszący tytuł...

Etyka zawodowa w rachunkowości- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Etyka w rachunkowowści
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2037

, a jej kwotę ujęto jako przychód grudniowy, posiłkując się zasadą memoriału. W grudniu poniesiono 90% kosztów...