Pytania z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu - strona 1 Pytania z egzaminu - strona 2

Fragment notatki:

1Rodzaje operacji gospodarczych?
Wywołujące zmiany po stronie aktywów (suma bilansowa bez zmian)
Wywołujące zmiany tylko po stronie pasywów (suma bilansowa bez zmian)
Wywołujące zmiany po stronie aktywów i pasywów (zwiększenie sumy bilansowe)
Wywołujące zmiany po stronie aktywów i pasywów (zmniejszenie sumy bilansowej)
2Co przedstawia bilans? I jakie są jego cele?
Bilans przedstawia majątek jednostki gospodarczej (w ujęciu rzeczowym i finansowym)
Cele bilansu:
-uzyskanie sytuacji majątkowo - finansowej firmy
-cel sprawozdawczy dla przedsiębiorstwa, banku, urzędu skarbowego
-cel rachunkowy, ponieważ bilans jest podstawą do otwarcia i zamknięcia kont 3 wymień zasady bilansowe
- ciągłość bilansowa - równowaga bilansowa - rzetelna wycena - ostrożna wycena
4 jakie salda końcowe wykazują konta aktywne a jakie pasywne?? konta aktywne wykazują saldo końcowe debetowe dla zrównoważenia zapisywane po stronie kredytowej, a konta pasywne wykazują saldo końcowe kredytowe dla zrównoważenia zapisywane po stronie debetowej
5 Wymien funkcje rachunkowosci: - informacyjna - polega na dostarczaniu kierownictwu jednostki gospodarczej biezacych i okresowych inf. liczbowych syntetycznych (ogolnych) oraz analitycznych (szczegolowych) niezbednnych do podejmowania decyzji gospodarczych - kontrolna - to wykonywanie finansowo-ksiegowej kontroli dzialalnosci jednostki i jej sytuacji majatkowej - analityczna - wyraza sie poprzez tworzenie podstaw liczbowych dla biezacej i okresowej analizy dzialalnosci gospodarczej jednostki
6 Wymienić zasady rachunkowości.
1.Zasada memoriału:
2.Zasada współmierności: należy wiązać przychody z kosztami ich uzyskania w tym samym okresie.
3.Zasada kontynuacji działalności.
4.Zasada ciągłości: 5.Zasada istotności.
6.Zasada realizacji.
7.Zasada kosztu historycznego.
8.Zasada indywidualnej wyceny/zasada kompensaty.
9.Zasada wymierności pieniężnej: 10.Zasada rozdzielności przedsiębiorstwa od właścicieli.
11.zasada obiektywizmu.
12.Zasada wyższości treści nad formą.
13.Zasada periodyzacji.
14.Zasada ostrożności.
7 Wyjaśnij pojęcia związane z wekslem: trasant, akceptant, remitent, awal, indos
Weksel - dokument kredytowy, zawierający bezwarunkowe zobowiązanie zapłaty określonej sumy pieniężnej w określonym terminie, miejscu przez osoby podpisane (wystawca lub osoba wskazana). Musi być w formie przewidzianej przez prawo (specjalny blankiet). Może być wykorzystywany do regulowania zobowiązań wobec

(…)

…, inwestycje krótkoterminowe krotkoterminowe rozliczenia miedzuokresowe
13 Wymień dane w bilansie.
-jednostka sporządzająca bilans
-dzień bilansowy
-wyszczególnienie nazw i wartości grup środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich finansowania (pasywów)
-suma bilansowa
-data sporządzenia bilansu
-podpisy osób odpowiedzialnych za gospodarke finansową jednostki
14 jaki jest charakter salda koncowego w kontach…
… zobowiązań wobec innych kontrahentów lub można go odstąpić innej osobie za gotówkę (tzw. dyskonto) tylko, gdy na wekslu nie ma napisu “nie na zlecenie” .
Trasant - osoba wystawiająca weksel Akceptant - osoba zobowiązująca się do zapłaty określonej sumy pieniężnej;
inaczej to trasat - dłużnik wekslowy wskazany przez trasanta; również może nim być wystawca weksla ale nie może nim być remitent. W wekslu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz