Marker genetyczny

Genomika i proteomika - wykład 2

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Genomika i proteomika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1792

„drogowskazów” w postaci markerów genetycznych do pozycjonowania poszukiwanych genów lub sekwencji - pokazują...

Markery, sem VI

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Diagnostyka molekularna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1792

MARKERY: Marker genetyczny: to odmiana allelu, która może być wykorzystana jako `znacznik...

Mapowanie genomu

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Edyta Schab
  • Genetyka człowieka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3941

z nim. Typy markerów genetycznych: polimorfizmy długości odcinków restrykcyjnych RFLP polimorfizmy długości...

Immunologia - wykład 5

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Marlena Szalata
  • Immunologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

. Allotypy a) Immunoglobuliny różnych osobników tego samego gatunku różnią się markerami genetycznymi: Km(Inv...