Zagadnienia na egzamin z genetyki dla biologów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na egzamin z genetyki dla biologów - strona 1

Fragment notatki:


Zagadnienia do opracowania i zrozumienia; wymagane by zdać egzamin z  ,,Genetyki ogólnej’’ 1. PODSTAWOWE KONCEPCJE GENETYCZNE I PRAWA GENETYCZNE. PRZEDMIOT  GENETYKI.   BUDOWA   KOMÓRKI   EUKARIOTYCZNEJ   -   KIERUNEK   PRZEPŁYWU  INFORMACJI GENETYCZNEJ. JĄDROWY I MITOCHONDRIALNY DNA.  2. BUDOWA I  MORFOLOGIA CHROMOSOMÓW.  WZORY PRĄŻKOWE.  ABERRACJE  CHROMOSOMOWE. CZYNNIKI MUTAGENNE CHEMICZNE I FIZYCZNE.  3. FIZYCZNA   ORGANIZACJA   GENOMU.   BUDOWA   I   WŁAŚCIWOŚCI   KWASÓW  NUKLEINOWYCH.  ILOŚĆ DNA  KODUJĄCEGO  I NIEKODUJĄCEGO.  SEKWENCJE  DNA O NIEZNANEJ FUNKCJI. 4. CYKL   KOMÓRKOWY   I   JEGO   REGULACJA.   REPLIKACJA   DNA.   KOD  GENETYCZNY.   BIOSYNTEZA   BIAŁKA.   APARAT   ENZYMATYCZNY   PROCESÓW  REPLIKACJI, TRANSKRYPCJI I TRANSLACJI.  5. REGULACJA   EKSPRESJI   GENÓW   U   PRO-   I   EUKARIONTÓW   NA   RÓŻNYCH  POZIOMACH TRANSKRYPCJI I TRANSLACJI.  SEKWENCJE REGULATOROWE W  OBSZARZE   GENU   I   POZA   NIM.   OPERONY   REPRYMOWALNE   I   INDUKOWALNE.  HORMONY   STEROIDOWE   JAKO   CZYNNIKI   REGULUJĄCE   JEDNOCZEŚNIE  EKSPRESJĘ CAŁYCH GRUP GENÓW. 6. MUTACJE   GENOWE   W  KOMÓRKACH   SOMATYCZNYCH   ORAZ   LINII   PŁCIOWEJ.  KOMÓRKOWE   ENZYMATYCZNE   SYSTEMY   NAPRAWCZE.   POLIMORFIZM  GENETYCZNY. MARKERY GENETYCZNE. GRUPY KRWI LUDZI I ZWIERZĄT. 7. PODZIAŁY   KOMÓREK   SOMATYCZNYCH   ORAZ   LINII   PŁCIOWEJ.   ABERRACJE  CHROMOSOMÓW   W   GAMETOGENEZIE.   MORFOGENEZA   -   GENY   ULEGAJĄCE  EKSPRESJI WE WCZESNEJ EMBRIOGENEZIE.  8. DETERMINACJA   I   DZIEDZICZENIE   PŁCI.   GENY   WYZNACZAJĄCE   PŁEĆ   JAKO  DETERMINANTY   GONADALNE.   GENY   REGULACYJNE   ROZWOJU.   CECHY  PŁCIOWE. LIONIZACJA. MUTACJE WIODĄCE DO ZABURZEŃ FORMOWANIA SIĘ  PŁCI. ODWRÓCENIE PŁCI. PARTENOGENEZA. 9.  ZŁOŻONE ZABURZENIA PROCESU FORMOWANIA SIĘ PŁCI. INTERSEKSUALIZM.  OBOJNACTWO     OBLIGATORYJNE     ORAZ     RZEKOME.   FRIMARTINIZM.  WNĘTROSTWO.  10. IMMUNOGENETYKA. GŁÓWNY UKŁAD ZGODNOŚCI TKANKOWEJ. ROLA MHC W  ODPOWIEDZI   IMMUNOLOGICZNEJ.   POLIMORFIZM   MHC.   POLIMORFIZM   MHC   I  ADAPTACJA.   ASOCJACJE   MIĘDZY   MHC   A     CHOROBAMI.   ZWIĄZEK  PREFERENCJI SEKSUALNYCH Z  MHC. 11. GENETYCZNE   PODSTAWY   ODPORNOŚCI   .   GENY   KONTROLUJĄCE   SYNTEZĘ  IMMUNOGLOBULIN   (BCR).   GENY   KODUJĄCE   RECEPTORY   LIMFOCYTÓW   T.  CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE ZMIENNOŚĆ BCR ORAZ TCR 12. DZIEDZICZENIE   WIELOCZYNNIKOWE.   CECHY     POLIGENICZNE   JAKOŚCIOWE   I  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz