Maksyma - strona 25

Polonistyka część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Metodyka kształcenia polonistycznego
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3479

nominalne jak i werbalne ( powiedzenia, maksymy ) np.: - zgoda buduje, niezgoda rujnuje - żeby kózka...

Podstawy nauczania integralnego z metodyką

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Podstawy nauczania integralnego z metodyką
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2135

się obowiązują 3 maksymy otwartości: 1) Otwartość metodyczna – jej respektowanie polega na uwzględnianiu...

Wykłady z ekonomi notatki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Paweł Ziąber
 • Ekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2233

się (reprodukcja) oraz podział produktów na tym tle. Dodał 38 zasad (maksym) polityki zagranicznej - wyróżniając...

Początki filozofii

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Słaboń
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2009

tak, aby maksyma (zasada) twojego postępowania mogła stać się prawem powszechnym, * postępuj...

Wprowadzenie do pedagogiki

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2730

i znaczenia zawarte w schematach poznawczych istniejących w formie przysłów, aforyzmów, maksym, 3. Teorie...

Pedagogika Kultury - wykłady

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Marta Kochanek
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 469
Wyświetleń: 5663

i maksymy, w tej duszy utrwalone”. Dobrowolność podlegania maksymom. Rozróżnienie: charakter „obyczajny...

Hempel - Filozofia nauk przyrodniczych

 • dr Joanna Trzópek
 • Wprowadzenie do metodologii
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1694

„Filozofia nauk przyrodniczych” Carl G. Hempel Rozdział I Dziedziny badań naukowych można podzielić na dwie podstawowe grupy: nauki empiryczne - dążą do wykrywania, opisu i wyjaśnienia, a także do przewidywania zjawisk zachodzących w świecie, w którym żyjemy; twierdzenia tych nauk muszą być konfr...

Nauki o organizacji - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3227

I Rzeczywista praca ludzi i instytucji Hipotezy oparte na mądrości ludowej Maksymy, mądrości ludowe, przysłowia...