Makiawelizm - strona 3

Niccolo Machiavelli - twórczość

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

z „makiawelizmu” dla menadżerów, uczące jak przyspieszyć rozwój kariery2. Napisałem „zwykłych” ludzi...

Merkantylizm- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

) - twórca nauki o państwie Dzieła: Książę (1532) Idee: System poglądów - makiawelizm. Nadrzędny cel...

Zagadnienia na kolokwium starożytność

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Katarzyna Młynek
 • Historia filozofii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2044

, politeja *ustroje złe: tyrania, oligarchia, demokracja Co to jest makiawelizm? Makiawelizm, zespół działań...

Filozofia nowożytna- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

. Machviavelli wprowadził termin : racja stanu czyli interes państwa Makiawelizm- pogląd, że cel uświęca środki...