Uwarunkowania zachowań społecznych- Umiejętności menedżera

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uwarunkowania zachowań społecznych- Umiejętności menedżera - strona 1 Uwarunkowania zachowań społecznych- Umiejętności menedżera - strona 2 Uwarunkowania zachowań społecznych- Umiejętności menedżera - strona 3

Fragment notatki:


Uwaga ! Tylko wybrana część tekstu !!! Podrozdział 1. (Prawidłowości spostrzegania innych ludzi) z rozdz. II (Uwarunkowania zach. społ.) Potrzebie ludzi towarzyszy potrzeba kontroli poznawczej oraz behawioralnej. Dzięki temu świat jest odbierany, jako bardziej bezpieczny. Potrzebie kontroli służą procesu spostrzegania i oceniania innych ludzi.
Zjawisko Istota Przykład Stereotypy
Uproszczone opisy grupy ludzi, wyróżniających się pewną widoczną cechą. Mają charakter społeczny !!!
żydzi
Ukryte teorie osobowości
Indywidualne przekonania o współwystępowaniu pewnych cech
okulary - inteligent
inteligentny - uczciwy
Halo efektów * (wynika z cech opisowych i oceniających). Efekt pozytywny (anielski) i efekt negatywny (szatański).
Na podstawie spostrzeżonej, istotnej dla nas cechy o określonym znaku, jesteśmy skłonni przypisywać danej osobie dalsze cechy o tym samym znaku.
Religijny mądry, uczciwy, wrażliwy.
Etykietowanie
Interpretacja pojedynczych zachowań za pomocą względnie trwałych cech os.
Zdenerwowało go dziecko - jest nerwowy.
Samospełniające się proroctwa
Nieświadomy wpływ na rzeczywistość, wynikający z oczekiwań co do niej.
Oczekujemy wrogiego nastawienia - zachowujemy się obronnie - druga osoba naprawdę staje się wroga.
Pierwsze wrażenie
Opinie o osobie zbudowane na samym początku znajomości. Często wnikliwe, ale bywają błędne. Powoduje powstawanie trudnego do zmiany nastawienia.
-
Wszystkie zjawiska są źródłem POCZUCIA KONTROLI POZNAWCZEJ .
Ad. 1.1. Stereotypy - negatywne (mogą być źródłem uprzedzeń), pozytywne (chęć zbliżenia). Ulegają przekształceniom wraz z czasem.
(*) - Ad. 1.3. Cechy opisowe i oceniające Liczba kategorii, którymi posługujemy się w ocenie może być różna (kontinuum).
Ludzie o globalnym stylu percepcji mają skłonność do spostrzegania i oceniania ludzi w dwu kategoriach (dobry, zły). Sprzyja to powstawaniu halo efektów.
Ad. 1.4. Etykietowanie . Interpretując własne (zwłaszcza „niepożądane”) zachowanie, skłaniamy się ku przyczynom zewnętrznym, natomiast interpretując cudze, mamy zwyczaj znajdywać przyczyny w czyichś trwałych cechach osobowościowych. (błąd atrybucji).
Podrozdział 1. Pojęcie wpływu społecznego z rozdziału I : Człowiek jako nadawca i odbiorca wpływu społecznego [...] Pojęcie wpływu społ.
Jest powszechną właściwością wszelkich stosunków interpers. Zawsze obie strony wpływają na siebie i są odbiorcami wpływu. W kontaktach interpers. każde zach. jest jednocześnie : R - reakcją, S - bodźcem, S

(…)

… (nadawca pragnie osiągnąć cel)
niezamierzony (skutki uboczne wpływu)
Mechanizmy wywierania wpływu w relacjach BEZPOŚREDNICH: (wg. Argyle'a)
naśladownictwo - poj. się wcześnie w rozwoju człw. i w różnym stopniu trwają przez całe życie
wzmocnienia - np. uśmiech(+), potakiwanie(+), ziewanie(-)...
sygnały niewerbalne - ton głosu, postawia ciała, wyraz twarzy, dystans fiz. - określają relację
REAKTANCJA - opór wobec wpływu
Gdy jednostka uświadamia sobie wywierany na nią wpływ, odczuwa zagrożenie swobody, co wzbudza w niej uczucie wrogości, napięcia, obniżenie nastroju. W efekcie zachodzi opór psychologiczny, powstający w sytuacja zagrożenia swobody wyboru. Autorem określenia reaktancja jest BREHM. „Naturalną skłonnością człowieka, jest dążenia do utrzymania pewnego zakresu wolności decyzji”. Nie dot. autorytetów (usprawiedliwiona społecznie uległość) Reaktancja pojawia się tylko wtedy, gdy spodziewamy się możliwości wyboru.
Manipulacja - wpływ niedostępny świadomości osoby jemu poddawanej.
Makiawelizm - postawa pragmatyczna, manipulacyjna. (zach. dystans, kłamstwo uzasadnione, potrafią kłamać, lubią sytuacje nieokreślone, dające swobodę działania, dobrze znoszą rozbieżność własna postawa-własne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz