Macierz symetryczna algorytm - strona 3

Twierdzenia i definicje z egzaminu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Algebra liniowa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2716

kanoniczną. Twierdzenie o macierzy rzeczywistej symetrycznej i jej wartościach własnych. (Pokazać...

Protokół S-HTTP

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

- funkcja skrótu. SHTTP-Symmetric-Content-Algorithms - określa algorytm symetrycznego szyfru blokowego...

Macierze 2 - algebra

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

to nam daje równość (AB) = B A . Mówimy, że macierz stopnia n jest symetryczna jeśli jest symetryczna względem...

Macierze - wykład 11

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

to nam daje równość (AB) = B A . Mówimy, że macierz stopnia n jest symetryczna jeśli jest symetryczna względem...

Rachunek macierzowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2100

symetryczna, je˙ eli AT = A (tzn. gdy macierz A jest symetz ryczna wzgledem gl´wnej przekatnej...

Simpleks - teoria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

, taki, że liczba niewiadomych jest większa od liczny równań (m < n) - niech w układzie tym rzędy macierzy...

Elementy algebry macierzy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

i (1.8) k-kolumnach. Macierzą symetryczną jest taka macierz kwadratowa, w której elementy są symetryczne...