Macierz symetryczna algorytm - strona 4

Macierze-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Aneta Zglińska-Pietrzak
 • Matematyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1085

. Niech A będzie macierzą kwadratową. A jest macierzą symetryczną jeżeli ∀i,j∈{1,2,...,n} aij = aji . A jest macierzą...

Algorytm Dijkstry-Hubermana

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2219

jest macierzą n x m, to Xi oznacza i-ty wiersz macierzy. Algorytm bezpieczeństwa Niech Roboczy i Końcowy...

Istota i skala ocen - Metoda AHP

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2079

algorytmu: Konstrukcja modelu hierarchicznego, poprzez dekompozycję problemu decyzyjnego i budowy hierarchii...

Opracowany zestaw zadan dr Bubaka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marian Bubak
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1463

jedno rozwiązanie dla liniowo - niezależnego układu funkcji: Macierz współczynników (5.67) jest macierzą symetryczną...

Matematyczne metody fizyki wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Lenda
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3094

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.6 Macierzy symetryczne i antysymetryczne; macierze hermitowskie 10.6.1 Zespolone przestrzenie...

Algorytm sympleksów

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1428

ALGORYTM SYMPLEKSÓW Przykład 1 Przykład 2 Drukarnia może wydawać ksiązki A i B, których cena...