Macierz diagonalna - strona 2

note /search

Przekształcenia-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Algebra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

własnym o wartości własnej , to tworzą bazę . W bazie tej ma macierz diagonalną , której główną przekątną...

Test z algebry

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Algebra
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

przestrzeni , w której g ma macierz diagonalną. 2. Zbadać, w zależności od wartości parametru m∈R, określoność...

Algebra - test wiedzy

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Algebra
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

liniowego określonego wzorem . Czy istnieje taka baza przestrzeni , w której f ma macierz diagonalną...

Automatyka - podstawowe komendy

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Automatyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

na , • randn(n)(randn(m,n))- to co powy»ej tylko, »e z rozkªadu normalnego, • diag(x)-macierz...