Luka inflacyjna a polityka fiskalna - strona 8

Makroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Wiltold Kasperkiewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 5516
Wyświetleń: 15876

politykę fiskalną i/lub pienięŜną, aby pozyskać głosy wyborców. Po wyborach polityka staje się restrykcyjna...

Wykład V z rynków walutowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Rynki walutowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

wewnętrznej polityki fiskalnej i monetarnej Stopień otwarcia gospodarki - stosunek dóbr wymienialnych...

Polityka gospodarcza - notatki na egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Barbara Kutkowska
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 931
Wyświetleń: 8211

walutowego polityka fiskalna- wysokość i rodzaj obciążeń nakładanych na dochody obywateli, przedsiębiorstwa...

Inflacja - definicja i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2226

gospodarczym i związane było z nadwyżką globalnej podaży nad globalnym popytem (luka deflacyjna). Współcześnie...

Rodzaje deficytu budżetowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

polityki fiskalnej (czy jest aktywna czy pasywna, ekspansywna czy restrykcyjna itp.) wyodrębnienie deficytu...

Wykład - ryzyko bankowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1484

pieniądza, poziom inflacji oraz stopy procentowe. Od dłuższego czasu NBP prowadzi politykę celu inflacyjnego...

Makroekonomia- wykłady

 • dr Ludwik Hejny
 • Makroekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4921

kursu waluty. Narzędzia: Polityka fiskalna (budżet państwa/JST) Wydatki publiczne vs podatki. Polityka...

Inflacja- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lidia Gabryś
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

faktyczna < potencjalnej, mamy wtedy do czynienia z luka inflacyjna - powody wzrostu cen _ AD > AS i AD...