Luka inflacyjna a polityka fiskalna - strona 7

Egzamin z polityki pieniężnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Karaś
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 2317
Wyświetleń: 6930

fiskalnej z polityką pieniężną 139. Podaj wszystkie (trzy) grupy instrumentów polityki pieniężnej...

Polityka pieniężna Pronobis

 • dr Michał Pronobis
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 763
Wyświetleń: 5768

banku centralnego. Luka inflacyjna (popytowa) - wyznaczana przez różnicę między wielkością łącznego...

Makroekonomia - inflacja 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

się, gdy na rynku dóbr istnieje nadwyżka popytu nad podażą - tzw. luka popytowa (producenci by maksymalizować zysk...

Pytania 2013 makroekonomia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1001

dochodów, polityka budzetowa i monetarna Pasywna polityka fiskalna - polega na wykorzystywaniu...

Makroekonomia - PKB, PNB

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2569

poniżej: 6. Polityka fiskalna państwa . Deficyt budżetowy i dług publiczny. Budżet państwa...

Inflacja - Szok podażowy

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3017

, że wykorzystanie aktywnych instrumentów polityki fiskalnej i pieniężnej umożliwia pobudzenie popytu globalnego...

Inflacja - Inflacja popytowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1652

rosną więc ceny, zostaje rozładowana luka inflacyjna i przywrócony stan równowagi na nowym poziomie...

Polityka pieniężna i przemysłowa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1673

jest ona za jeden z filarów polityki makroekonomicznej, tworząc wspól­nie z polityką fiskalno-budżetową, politykę finansową...