Luka inflacyjna Keynesa - strona 8

Równowaga ekonomiczna

 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3073

oszczędnościami (nadwyżka popytu globalnego nad podażą) - luka ekspansywna S > I - nadwyżka planowanych...

Inflacja - Deflacja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1449

gospodarczych, charakteryzuje się luką inflacyjną, czyli nadwyżką popytu nad podażą; prowadzi to do: sprzedaży...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1932

= I Równowaga przy niższym poziomie dochodu narodowego niż poprzednio S < I (LUKA INFLACYJNA) Pp I > Pd I Popyt...

Stagflacja i deflacja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Alina Naruniec
 • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1687

. "balon inflacyjny"; nie tyle znosi więc inflację, co oddala jej wystąpienie i może wywołać przejściową...

Ekonomia Keynesowska

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2415

S = - a + ( 1 - c ) Y I1 E1 luka depresyjna ΔI E I luka ekspansywna α Y* Y1 Y realny dochód narodowy...

Ekonomia keynesowska - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Barbara Danowska-Prokop
 • Makroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 924

S = - a + ( 1 - c ) Y I1 E1 luka depresyjna ΔI E I luka ekspansywna α Y* Y1 Y realny dochód narodowy...

Makroekonomia - pojęcie inflacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

nieżywnościowych trwałego użytku Luka inflacyjna (luka popytowa) - różnica między popytem a podażą (na dobra) P...

Polityka fiskalna - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Magdalena Knapińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 903

. W punkcie E1 istnieje luka inflacyjna w wielkości Y1-Yp. * Restrykcyjna polityka fiskalna – spadek wydatków...

Polityka zatrudnienia

Pobrań: 133
Wyświetleń: 1554

oszczędzają część dochodów, więc powstaje luka pomiędzy wytworzoną produkcją a popytem gospodarstw domowych...

Teorie objaśniające rodzaje bezrobocia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Władysław Raczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1260

KEYNESISTOWSKA Keynes odrzucił założenia iż obniżki płac są lekarstwem na obniżenie bezrobocia. Rozumowanie...