Ekonomia keynesowska - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia keynesowska - wykład - strona 1 Ekonomia keynesowska - wykład - strona 2 Ekonomia keynesowska - wykład - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIA KEYNESOWSKA
John M. Keynes (1883-1946) - angielski ekonomista, autor pracy „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza”, twórca teorii makroekonomicznej zwanej jego imieniem
Funkcja konsumpcji
Funkcja konsumpcji - wyraża zależność wielkości konsumpcji od poziomu dyspozycyjnych dochodów ludności
C = a + c Y
C - planowane wydatki na konsumpcję
a - autonomiczny poziom konsumpcji, niezależny od poziomu dyspozycyjnych dochodów ludności
Y - dyspozycyjne dochody ludności
c - krańcowa skłonność do konsumpcji
Interpretacja współczynnika krańcowej skłonności do konsumpcji c:
o ile konsument jest skłonny zwiększyć konsumpcję w wyniku wzrostu swoich dochodów dyspozycyjnych o jednostkę
Funkcja oszczędności
Zgodnie z powyższym wzorem, konsument przeznacza część swoich dochodów na wydatki konsumpcyjne, natomiast pozostałą część dochodów - oszczędza.
Funkcja oszczędności jest sformułowana analogicznie jak funkcja konsumpcji i wyraża zależność wielkości oszczędności od poziomu dyspozycyjnych dochodów ludności. S = Y - C = Y - a - c Y = - a + ( 1 - c ) Y = - a + s Y
krańcowa skłonność do oszczędzania s = 1 - c
Interpretacja współczynnika krańcowej skłonności do oszczędzania s:
o ile konsument jest skłonny zwiększyć oszczędności w wyniku wzrostu swoich dochodów dyspozycyjnych o jednostkę
Zależność konsumpcji i oszczędności
od dochodów dyspozycyjnych
Dla dochodów Y = Y* oszczędności S = 0, konsumpcja C = Y
Dla dochodów Y Y* oszczędności S 0, konsumpcja C Y
Poziom dochodu Y* można wiązać z pewnym utrwalonym wzorcem konsumpcji (przyzwyczajenia, styl życia, etc.) i częściowo z tzw. minimum socjalnym.
Równowaga:
- między popytem globalnym i podażą globalną
- między inwestycjami i oszczędnościami


(…)

… ulegają tylko wydatki budżetowe ( natomiast ΔI = 0 ):
zmodyfikowana krańcowa skłonność do konsumpcji: mnożnik zrównoważonego budżetu:
Interpretacja: o ile wzrośnie dochód narodowy w wyniku wzrostu wydatków budżetowych o jednostkę
Mechanizm mnożnika zrównoważonego budżetu działa tak, że wzrost wydatków państwa, któremu towarzyszy taki sam wzrost podatków, powoduje zwiększenie produkcji.
Przyrost popytu…
… agregatowe w ekonomii keynesowskiej s.193-208
roz.10.6. Wpływ podatków i wydatków budżetu państwa na poziom wytwarzanego dochodu narodowego s.223-226
roz.10.7. Mnożnik zrównoważonego budżetu państwa s.226-227
roz.10.8 Możliwość finansowania deficytu budżetowego oszczędnościami s.227-228
Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia tom 2, PWE, Warszawa 1993
roz.20. Determinanty dochodu narodowego s.46-67
roz…
…).
Istnieje niedostateczna skłonność do konsumpcji i nadmierna skłonność do oszczędzania (nadmierne oszczędności uruchamiają mechanizm depresyjny)
Niezbędny jest interwencjonizm państwowy, który powinien wspomagać nie całkiem doskonałe i niezupełnie niezawodne mechanizmy rynkowe. Celem interwencji jest pozytywne oddziaływanie na koniunkturę gospodarczą. Należy uzupełnić niedostateczne inwestycje prywatne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz