Luka inflacyjna Keynesa - strona 4

Teorie bezrobocia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1435

, to mechanizmy prowadzące do przyrostu zatrudnienia zostałyby zablokowane. Pojawiłaby się luka pomiędzy...

Polityka pieniężna-egzamin Karaś

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Karaś
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 4732
Wyświetleń: 14357

. Bieżąca stopa inflacji nominalna długoterminowa stopa %, luka popytowa. 122. Co to jest cel operacyjny...

Wykład - inflacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Danuta Mitręga
 • Makroekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1498

nad podażą to luka inflacyjna. Np.: rynek samochodów w Polsce w czasach socjalizmu:  ceny oficjalne na nowe...

Egzamin z polityki pieniężnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Karaś
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 1988
Wyświetleń: 6517

. Bieżąca stopa inflacji nominalna długoterminowa stopa %, luka popytowa. 124. Co to jest cel operacyjny...

Makroekonomia- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1260

bezrobocia o 1% powyżej naturalnej stopy bezrobocia powoduje spadek (lukę) PKB (PNB) o 2,5% - Luka w PKB (PNB...

Makroekonomia- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 994

na dobra inwestycyjne Wycofywanie się z zawartych kontraktów budowlanych Nadprodukcja Luka deflacyjna...

Wykłady Z Makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lidia Gabryś
 • Makroekonomia
Pobrań: 3087
Wyświetleń: 7392

na towary jest wy szy ni luka mo liwości jego zaspokojenia, czyli AS Poziom inflacyjna AS AD cen AS AD’ AD...