Liturgia - strona 13

Protestantyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1211

liturgii oraz świt religijnych Praktyka kultowa p. w porównaniu z innymi nurtami chrześcijaństwa odznacza...

Sakramentologia - wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 910

pobożności prywatnej z liturgią i działalnością Kościoła. Sakrament jest relacją między osobami...

Kościół unicki w Polsce i na Litwie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

mszy św. bez udziału ludu i uży­wanie organów i dzwonka w czasie liturgii, wprowadzono boczne ołtarze...

Bazyli Wielki - życiorys

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1722

, która polegała na oddzieleniu pokutników od reszty wiernych podczas sprawowania liturgii. Pokutnicy dzielili...

Czas w kulturze - pojęcia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Albert Gorzkowski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

do miejsca świętego, pomagali kapłanom, nie mogą sprawować liturgii ...

Opisy do kanonu sem I

 • Akademia Muzyczna w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1680

Ludus Danielis Dramat liturgiczny średniowieczna odmiana dramatu wywodząca się z liturgii...